Dossier: Omgeving Kerk Heusden Dorp

Opgelet: dit zijn voorstellen en evaluaties vanuit de Fietsersbond waar grondig over nagedacht is. Deze kunnen verder met de gemeente en andere belanghebbenden besproken worden.

De auto neemt nog steeds het leeuwendeel van de openbare ruimte van Heusden Dorp in. Er is te weinig ruimte voor de fietser, voetganger en personen met een beperking. De bewoners en bezoekers van het dorp ervaren weinig kwaliteit. Dit plan wil hierbij een sterke voorzet geven.

Tekst en uitleg via bijgevoegde ppt.