Disclaimer

De Fietsersbond afdeling Heusden-Zolder is een feitelijke vereniging met als doel het functioneel fietsgebruik in onze gemeente veiliger te maken en te promoten. Hiervoor organiseert ze waar nodig vergaderingen, fietstochten en acties waar een burger uit eigen beweging aan kan deelnemen. De burger neemt hiervoor dus een persoonlijk initiatief. De Fietsersbond HZ draagt hierbij geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke ongevallen, schade (fysiek of aan bepaalde materialen) of andere nadelen. Wel is er een verzekering vanuit de Fietsersbond Vlaanderen/Brussel: burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen. Voor meer info: https://www.fietsersbond.be/vrijwilligersverzekering. Ontvankelijkheid en mogelijke uitbetaling hangt af van het dossier. Deze aspecten worden niet door de afdeling Heusden-Zolder opgevolgd.”