Missie en visie

Onze missie:

De Fietsersbond is een onafhankelijke vereniging die met steun van haar leden, vrijwilligers en alle partners de belangen van de fietser in Heusden Zolder behartigt (met ook alle aandacht voor de andere actieve weggebruikers zoals voetgangers en personen met een handicap).

Wij zijn hét aanspreekpunt als het gaat over functioneel fietsen: voor boodschappen, op bezoek, naar een vergadering enz. Door ons positief, constructief en kritisch op te stellen willen wij hierbij een sterke partner zijn.

Wij werken samen op alle mogelijke overheidsniveaus zoals onze gemeente, bedrijven, verenigingen en scholen.

Wij promoten er de fiets als hefboom voor het realiseren van duurzame oplossingen op vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie, klimaat, milieu en gezondheid.

Daarom willen wij van bij de start zoveel mogelijk betrokken worden bij het plannen van infrastructuurwerken (mobiliteit) waarbij de actieve weggebruiker een cruciale rol heeft. Op deze wijze kunnen we onze expertise gratis ter beschikking stellen aan de verantwoordelijke diensten en beleidsmakers.

Onze visie:

Fietsen is een voor de hand liggende keuze voor het grootste deel van onze korte en middellange verplaatsingen. Onze gemeente wordt helaas nog dagelijks overspoeld door de ontelbare autoritjes waarvan er velen te vermijden zijn.

Om dit doel te bereiken is er vooral een optimale en veilige fietsinfrastructuur nodig gebaseerd op een krachtdadig beleid en een permanente open communicatie.

Het STOP-principe geldt hierbij als prioritaire basis: eerst Stappen en Trappen, dan Openbaar vervoer en tenslotte Personenwagens.

Wij streven op gebied van mobiliteit naar een publieke ruimte met meer plaats voor “actieve weggebruiker”.

Duurzame oplossing: wij zien de fiets als een ideaal middel om de luchtkwaliteit te verbeteren en de veiligheid van onze wegen te verhogen. Daarbij wordt het stiller (minder autolawaai) en is er meer sociale ontmoeting. Tenslotte verbetert het de gezondheid door de dagelijkse beweging.