Memorandum van de fietsersbond HZ voor de legislatuur 2024-2030

De fietsersbond Heusden-Zolder heeft een memorandum opgesteld voor de politieke partijen in aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit document geeft de wensen en behoeften van fietsers in onze gemeente weer. Op deze manier wil de Fietsersbond Heusden-Zolder de belangen van fietsers in de volgende bestuursperiode vertegenwoordigen door middel van een constructieve samenwerking met alle betrokkenen. Samen voor de fiets!

Lokaal autoverkeer in Heusden-Zolder: elke dag 3x rond de wereld.

Onze gemeente wordt dagelijks overspoeld door lokaal autoverkeer: meer dan de helft van alle ritten zijn over korte afstanden. We gaan er van uit dat ongeveer 1/5 van alle autokilometers lokaal is. Wij trachten vanuit de Fietsersbond hier klaarheid in te brengen.