Veilige Groene Boulevard: een nieuwe visie voor verkeersveiligheid en leefbaarheid in Halbeekvallei

De straten Heuvelstraat, Halbeekstraat, Schansstraat en Kleuterweg vormen een ronde met in het midden de Halbeekvallei. Ze zijn voor de actieve weggebruiker erg onveilige wegen.

Opgelet

dit zijn voorstellen en evaluaties vanuit de Fietsersbond waar grondig over nagedacht is. Deze kunnen verder met de gemeente en andere belanghebbenden besproken worden.

Leden van de Fietsersbond hebben een aantal jaren geleden daarom een eigen verkeersplan uitgewerkt: de groene boulevard. Het bestaat uit een enkelrichting-rotonde van 2,1km met enkel zijstraten aan de buitenkant: Kleuterweg, Schansstraat, Halstraat, Burgemeester Aertsstraat, Oude Baan, Kortstraat, Heuvelstraat, Teutenweg en Sint-Lutgardisstraat.

De auto’s rijden hierbij aan de buitenkant linksom zoals bij elke rotonde. De binnenkant wordt ingekleurd als zone voor de actieve weggebruiker en de buurt. De 2 stroken kunnen van elkaar gescheiden worden door wegnagels of andere elementen. Het noodvervoer van het ziekenhuis kan nog steeds ongehinderd door waarbij de auto’s dan tijdelijk kunnen uitwijken naar de binnenzone.

De realisatie hiervan zal de verkeersveiligheid sterk verhogen waarbij de buurt kan herademen door de veilige zone. Fietsers, wandelaars en personen met een beperking kunnen zich weer ongehinderd verplaatsen. Een groot pluspunt ook voor de omliggende scholen.

Beelden spreken hierbij natuurlijk voor zich: beweeg het schuifbalkje naar links en rechts om bij elke foto de situatie voor en na te zien.
Deel Dit Artikel