Dossier: Groene boulevard. Heuvel – Schans: het kan anders!

De straten Heuvelstraat, Halbeekstraat, Schansstraat en Kleuterweg vormen een ronde met in het midden de Halbeekvallei (natuurgebied). Ze zijn voor de actieve weggebruiker (fietsers, voetgangers, personen met een handicap) erg onveilige wegen. Er is geen fietspad, nauwelijks een voetpad en er wordt te snel gereden.

Leden van de Fietsersbond hebben een aantal jaren geleden daarom een eigen verkeersplan uitgewerkt: de groene boulevard. Het bestaat uit een enkelrichting-rotonde van 2,1km met enkel zijstraten aan de buitenkant: Kleuterweg, Schansstraat, Halstraat, Burgemeester Aertsstraat, Oude Baan, Kortstraat, Heuvelstraat, Teutenweg en Sint-Lutgardisstraat.

De auto’s rijden hierbij aan de buitenkant linksom zoals bij elke rotonde. De binnenkant wordt ingekleurd als zone voor de actieve weggebruiker en de buurt. De 2 stroken kunnen van elkaar gescheiden worden door wegnagels of andere elementen. Het noodvervoer van het ziekenhuis kan nog steeds ongehinderd door waarbij de auto’s dan tijdelijk kunnen uitwijken naar de binnenzone.

De realisatie hiervan zal de verkeersveiligheid sterk verhogen waarbij de buurt kan herademen door de veilige zone. Fietsers, wandelaars en personen met een beperking kunnen zich weer ongehinderd verplaatsen. Een groot pluspunt ook voor de omliggende scholen.

Beelden spreken hierbij natuurlijk voor zich: beweeg het schuifbalkje naar links en rechts om bij elke foto de situatie voor en na te zien.
Gerelateerd

Beveiligd: Aanpassing aansluiting en fietsoversteekplaats Koerselsebaan-Schansstraat

Fietsersbond Heusden-Zolder ontving een aantal meldingen van fietsers en buurtbewoners. De fietsoversteek naar en van Schansstraat is relatief moeilijk doorrijdbaar

Evaluatie herinrichting N729

De herinrichting van gewestweg N729, gedeelte Terlaemenlaan en in het bijzonder de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad is de aanleiding voor de fietsersbond om te focussen op de ingrepen vanuit het standpunt van de fietser.

Beveiligd: Dossier schoolomgeving de Luchtballon, Kortstraat

De Kortstraat is door de knip aan de Koerselsebaan een belangrijke fietsverbinding met daarbij de basisschool de Luchtballon. Elke dag rijden hier heel wat bussen...