Dossier: Lagere School de Brug en Kleuterschool de Toverfluit, Heusden

Opgelet: dit zijn voorstellen en evaluaties vanuit de Fietsersbond waar grondig over nagedacht is. Deze kunnen verder met de gemeente en andere belanghebbenden besproken worden.

In Heusden Dorp ligt de Vrije Basisschool met heel wat verkeersdrukte. Er is de grote parking vlakbij de school met een veilige oversteek (verkeerslichten). De Fietsersbond heeft samen met verschillende partners een voorstel uitgewerkt met meer aandacht voor de fietser en voetganger. Dit houdt een veilige fietsroute in van Noord naar Zuid: Koerselsebaan, zijkant parking, zone aan de school en de Kloosterstraat. Hiervoor werkten wij een visie op middellange termijn uit voor de omliggende zone. Voor de korte termijn: een herinrichting van de parking met voldoende parkeerplaatsen en meer ruimte voor de voetganger (centrale wandelzone).