Dossier: omgeving scholen Berkenbos

Opgelet

Opgelet: dit zijn voorstellen en evaluaties vanuit de Fietsersbond waar grondig over nagedacht is. Deze kunnen verder met de gemeente en andere belanghebbenden besproken worden.

Berkenbos omvat 4 scholen: SFC, de VLS Berkenbos, kleuterschool de Pagadder en de lagere school de Schans. Daarnaast is er het SFZ, Ons Huis, Berkenheim, de Sporthal en de Droomboom. Heel wat mobiliteit dus in deze omgeving. Dit verdient alle aandacht in het kader van het Scholenplan. De Fietsersbond heeft een voorstel uitgewerkt dat een aanzet kan betekenen voor een toekomstgericht mobiliteitsplan met meer aandacht voor de actieve weggebruikers: voetgangers en fietsers. Toch krijgt de auto ook hier zijn plaats.

TAGGED:
Deel Dit Artikel