Dossier: Muitenberg winkelcentrum, Heusden Cité

1 Min Leestijd
Opgelet: dit zijn voorstellen en evaluaties vanuit de Fietsersbond waar grondig over nagedacht is. Deze kunnen verder met de gemeente en andere belanghebbenden besproken worden.

Hier liggen de winkels Lidl, ToyChamp, Eldi, Action en de Basic Fit. Dit genereert heel wat verkeer waarbij de fietser en voetganger te weinig aandacht krijgt. Het autoverkeer verloopt daarbij vrij chaotisch. De Fietsersbond doet hierbij een voorstel om de mobiliteit in goede banen te leiden, meer ruimte te geven voor voetvangers/fietsers en aandacht voor groen. Kortom, het is een alomvattend plan dat ook op termijn gunstig is voor de winkels zelf. De Fietsersbond wil hiermee graag in gesprek gaan met de gemeente en de eigenaars.

Deel Dit Artikel