Dossier schoolomgeving de Luchtballon, Kortstraat

Opgelet: dit zijn voorstellen en evaluaties vanuit de Fietsersbond waar grondig over nagedacht is. Deze kunnen verder met de gemeente en andere belanghebbenden besproken worden.

De Kortstraat is door de knip aan de Koerselsebaan een belangrijke fietsverbinding met daarbij de basisschool de Luchtballon. Elke dag rijden hier heel wat bussen door voor het leerlingenvervoer. Er is geen veilig fietspad. De Fietsersbond heeft daarom een visie uitgewerkt die later van pas kan komen bij het uitwerken van het scholenplan voor deze buurt. We stellen een eenrichting voor (auto’s) en een veiligere kruispunt Heuvelstraat-Kortstraat-Oude Baan. De Fietsersbond is steeds bereid dit plan te komen toelichten waarbij we natuurlijk open staan voor andere suggesties.