Het Grootste Limburgonderzoek Ooit

17 Min Leestijd

Tot zover de reden achter deze grootschalige enquête. Alhoewel alle meldingen op een kaart worden weergegeven op de website van Het Belang Van Limburg is dit niet echt overzichtelijk aangezien er op elke melding moet geklikt worden voor meer informatie. De fietsersbond vond het belangrijk genoeg om hier meer aandacht aan te besteden en alle meldingen in een overzichtelijke lijst te plaatsen.
Onder elke foto staat het aantal keer dat het probleem werd gemeld.


Koolmijnlaan

Ik reed vandaag 28 september 2020 rond 14u00 met de fiets over de Koolmijnlaan van Heusden centrum richting de koolmijn. Er is aan beide kanten van de weg een fietspad. Op de Koolmijnlaan tussen de Sint-Lutgardisstraat en de Zeven Septemberlaan stond op drie plaatsen een vrachtauto op het fietspad om goederen te lossen in drie verschillende winkels. Dit is niet toevallig vandaag maar dit is dagelijkse kost. Het is daar als fietser levensgevaarlijk en je kan geen kant op. Ofwel moet je met je fiets op de rijbaan gaan rijden tussen de auto’s ofwel moet je achter de geparkeerde auto’s op het voetpad gaan rijden waar de terrassen van de cafés bijna de ganse stoep innemen. Ik heb geen foto van de situatie maar het is voldoende duidelijk als je ter plaatse gaat.


Heksenpaaike

2 stemmen

Maak Heksenpaaike fietsproof van Halveld tot Vrevijverstraat zodat fietsers niet langs de gevaarlijke Bredestraat en De Nieuwe Dijk moeten fietsen!


Nieuwe Dijk

1 stem

Ter hoogte van een traiteurszaak in De Nieuwe Dijk wordt stelselmatig op het fietspad geparkeerd aan de maaltijdenautomaat. Fietsers moeten er soms het fietspad verlaten. Is de automaat vergund door de gemeente ?


De Lobbert/Grauwzustersstraat

3 stemmen

Het kruispunt De Lobbert/Grauwzustersstraat bevindt zich op de drukke scholenroute van het St.-Franciscuscollege. Het zicht om over te steken is langs één kant beperkt door ongelukkig geplaatste glas- en kledingcontainers en aan de andere kant door struikgewas.


Sint-Maartenlaan

5 stemmen

Hier in de Sint-Maartenlaan (kleuterschool Pagadder) heeft de gemeente Heusden-Zolder wel echt z’n best gedaan om ‘n veilige schoolomgeving te creëren maar zijn het de ouders die met hun wagens de situatie zeer onveilig maken. Ze parkeren in grote getallen (zelfs volledig) op de verharde stoep zodat alle voetganger(tjes) verplicht zijn om over de fietssugestiestrook te wandelen, waar ze zo ook weer een risico vormen, zowel voor zichzelf als voor de fietsers. Extra maatregelen en politiecontrole zou hier mogelijk wel soelaas bieden….


Grauwzustersstraat

3 stemmen

Het smalle fietspad van de scholenroute in Grauwzustersstraat wordt slecht/niet onderhouden : groen groeit over het fietspad wat het bruikbare deel verkleint met eenderde. Aan fietspadonderhoud (berm , borstelen, belijnen) is een acuut gebrek. Er is te weinig structureel onderhoud. De wegbeheerders AWV en gemeente reageren grotendeels enkel op klachten. Een gemeente die zich als fietsgemeente wil profileren moet meer inzetten op onderhoud van haar functionele fietsnetwerk en scholenfietsroutes.


Gasthuisstraat

1 stem

De verplichte fietspaden in Gasthuisstraat worden niet doorgetrokken op het kruispunt met Minderbroedersstraat. Er is geen uniforme toepassing van deze mogelijkheid om fietsers te bevoordelen op kruispunten in de gemeente. Soms wordt het toegepast, soms niet.


P. Paquaylaan

3 stemmen

Het fietspad ter hoogte van de vrachtwagenparking in P. Paquaylaan is permanent bezaaid met steenslag afkomstig van het op- en afrijden van vrachtwagens van/naar de parking. Borstelwerken ontbreken.


Kolderstraat

3 stemmen

fietspad in de Kolderstraat eindigt naar gewone weg net na een bocht


Stationsstraat

7 stemmen

In de Stationsstraat wordt de fietser wordt plots geconfronteerd met einde fietspad en moet oversteken zonder oversteekinrichting en dit op een scholenroute.


Tramroute

1 stem

Op de tramroute: Verzakking en barsten in asfalt ( banddikte breed ).


Stationsstraat/Mommestraat

2 stemmen

Het zicht op het verkeer in Stationsstraat komende uit Mommestraat is zeer beperkt. Een tot op het fietspad groeiende haag hindert het zicht voor voertuigbestuurders én fietsers uit Mommestraat. De verplichte belijning van het fietspad op dit kruispunt is niet aangebracht. Het punt ligt op een scholenfietsroute.


Heusden Cité

3 stemmen

Fietsen door Heusden Cité is je leven als fietser riskeren. Automobilisten die alle regels negeren, parkeren op het fietspad, geen respect voor de zwakke weggebruiker. Dat hier niet meer ongevallen gebeuren!


E. Staintonstraat

8 stemmen

Het drukke fietspad van de scholenroute van het St.-Franciscuscollege in E. Staintonstraat is onreglementair wegens té smal : amper 70 cm. Fietsende scholieren rijden op de rijbaan en de (ook te smalle) stoep.


Zolderseweg/Schootstraat

 Het kruispunt Zolderseweg/Schootstraat is een gevaarlijk punt op een drukke scholenroute waar de voorrangsregels (door vooral fietsers) niet worden toegepast. Toezicht door politie tijdens schooleinde lijkt noodzakelijk.


Heusden-centrum

2 stemmen

De rotonde in Heusden-centrum werd in 2019 heringericht : het fietspad op de rotonde werd vrijliggend verplaatst en telkens van oversteekplaatsen voorzien. Het fietspad werd voorzien van 2 keer een D7-bord “verplicht fietspad” en 2 keer een D10-bord “gemengd fietspad/voetpad. Voor speedpedelecs betekent dit laatste verboden terrein. Een speedpedelec zou dus afwisselend de rotonde mogen nemen door op en af de rotonde te rijden of zich helemaal te mengen tussen de voertuigen op de rotonde.


Koerselsebaan/Exelgaerden

3 stemmen

Ter hoogte van Koerselsebaan/Exelgaerden zijn op het dubbelrichtingsfietspad markeringen en logo’s voorzien die echter grotendeels zijn verdwenen.


Heuvelstraat/Exelgaarden

1 stem

Auto’s die vanuit de Heuvelstraat de Exelgaarden inrijden nemen soms de binnekant van de bocht en rijden dan op het linkerrijvak. Daarbij zien ze de fietsers niet die naar de Heuvelstraat rijden.


Guido Gezellelaan

2 stemmen

Er zijn ter hoogte van enkele nieuwe handelszaken dwarsparkings aangelegd. Afgezien van het feit of deze wel vergund zijn wordt hierop geparkeerd waardoor (niet alleen) langere voertuigen of bestelauto’s tot op het fietspad staan. Is vooral ‘s nachts gevaarlijk.


Schomstraat-G/Gezellelaan

2 stemmen

Op de aansluiting Schomstraat-G. Gezellelaan wordt stelselmatig fout geparkeerd en wordt allerlei bedrijfsmaterieel zoals containers geplaatst die het zicht op de drukke gewestweg beperken. De oversteek wordt o.a. gebruikt door kinderen van de nabijgelegen tekenacademie.


Kapelstraat/Dijkstraat

5 stemmen

In Heusden-Zolder in de Kapelstraat vanaf het kruispunt met de Dijkstraat is er geen fietspad. Aan beide kanten van de straat staan vrachtwagens geparkeerd en er wordt heel snel gereden. Er wordt rakelings langs de fietsers gereden. Er passeert veel schoolgaande jeugd.


Kapelstraat

1 stem

Een belangrijke verbindingsweg vanuit woongebied naar de dichtsbij gelegen lagere- en kleuterschool door een KMO-zone waar een vrachtwagenparkeerstrook langs beide zijden van de weg is voorzien. Je moet met de kinderen slalommen tussen auto’s en geparkeerde vrachtwagens Er mag hier 70 gereden worden en het is hier heel druk rond schooltijd met vrachtwagens en auto’s die in en uitrijden. Op het moment van de foto waren er werken op de vrachtwagenstrook en stonden er rechts geen geparkeerd. Normaal staan ze er neus aan neus.


Exelgaarden

Oversteekplaats voor fieters is niet zichtbaar voor auto’s die de Exelgaarden inrijden. Vanuit de Koerselse baan naar de Exelgaarden stopt het fietspad ineens en moeten fietsers de weg op.


Sint-Jacobusstraat

Bij regen staat de Sint-Jacobusstraat in Eversel meer dan 1 meter onder water en zijn de woningen er onbereikbaar, ook voor de postbode.


Mangelbeekstraat

mangelbeekstraat. wegdek in verschrikkelijk slechte staat


Westlaan

In Westlaan ligt een fietspad (moordstrookje) van om en bij de 70 cm. Het betreft een scholenfietsroute op een weg waar weliswaar een tonnagebeperking geldt maar waar zware voertuigen wegens gebrek aan handhaving een gevaar betekenen voor fietsende schoolkinderen. Er is om de gewichtsbeperking te voorkomen een hoogtebeperking ingevoerd met een slagboom, die slechts enkele dagen in werking is geweest.


Westlaan 2

in het midden van het fietspad staat er een betonnen paal waar ooit een hefboom op zat. deze is niet gemarkeerd en slecht te zien in ‘t donker. het fietspad is er met een scherpe bocht achteraf rondgelegd


Albertkanaal

Ter hoogte van de werken aan de brug van de E314 over het Albertkanaal is een snelheid van 70 km/u van toepassing. De werken bevinden zich in een onoverzichtelijke bocht waarbij het drukke fietsverkeer in gevaar wordt gebracht.


Genenbosstraat

Moordstrookjes (fietspaden van 80cm afgebakend met witte lijntjes op een heel drukke baan) op een industrieterrein. Dit is de enige verbindingsweg tss Viversel en Lummen. Er is geen andere optie om te fietsen tussen Viversel en Lummen dan deze Industrieweg. Schoolgaande kinderen rijden hier bijna op de rijbaan en moeten tussen zware manoeuvrerende vrachtwagens rijden. Levensgevaarlijk! Dit is gewoon een hallucinante situatie.Bovendien is de weg nu nog dubbel zo druk omdat de brug in Genenbosstraat is afgesloten.


Sint-Jobstraat

Fietspaden zijn van ondermaatse kwaliteit, zijn te smal en liggen gelijkgronds tegen de rijbaan. Daarnaast rijden veel in- en uitrijdende voertuigen van en naar de Zandstraat en de handelszaken, waarbij telkens het fietspad overgestoken moet worden. Dit terwijl dit een belangrijke schoolroute betreft.


Zandstraat

Zandstraat vormt een barrière voor fietsers uit de Bloemenwijk richting school. Er is ter hoogte van De Slogen en Vredestraat en Irislaan geen oversteekbeveiliging op deze schoolroute. In Zandstraat wordt onaangepast gereden.


Vrunstraat

tussen knooppunt 300 en 301 rijd men door de Vrunstraat vanaf de Vogelsancklaan die is half verhard met maaskiezel, zit vol gaten en met de minste regenval herschapen in een gele brij.


Stationstraat

fietsknooppunt stationstraat houthalen. ligt altijd vol kiezel en modder door vrachtwagens die op het braakliggend stuk naast het spoor parkeren. slipgevaar.


Reitveld

Kleuterschool Boekt (Zolder) – Reitveld hier is nog slechts 1 richting verkeer. Dit is op zicht positief, maar….wagens die dwars tov de straat aslijn zich gaan parkeren, die moeten achteruit rijdend terug vertrekken en omdat er uit 1 richting nog gemotoriseerd vervoer komt kijkt men vaak ook nog maar naar die éne richting en men vergeet dat er kleuters (te voet, of met (loop-)fietsjes) zich achter de vertrekkende wagen kunnen bevinden. Hier dient absoluut een verplichting tot “achterwaarts parkeren” te komen voor deze wagens (of ‘n herinrichting die dit gevaar elimineert), zodat ze steeds met goed zicht terug de weg kunnen op rijden.


ubbelstraat/reitveld

geen oversteekplaats naar de basisschool van boekt kruising ubbelstraat/reitveld


O.L. Vrouwstraat

fietspad OLV straat in slechte staat


Gewestweg n729

Grote delen van het fietspad op gewestweg N729 (OLV-straat, Terlaemenlaan, St.-Jobstraat) zijn in een erbarmelijke, gevaarlijke staat. De wegbeheer past oplapwerken toe die voor fietsers onwaardig en oncomfortabel zijn.


Meylandlaan

Je moet de meylandlaan oversteken en komt aan de verkeerde kant van de straat uit aan de overkant. Levensgevaarlijk voor kinderen die naar school gaan in boekt.


Fietspad N72

Fietspad N72 in slechte staat. Is helaas op meerdere punten op deze N72 ‘t geval. De slamlaag is vaak los gekomen en maakt zo ‘t fietspad zeer oneffen, dit los van de plaatselijke beschadigingen in de asfalt.


Fietspad n72 – 2

Fietspad N72 in slechte staat. Is helaas op meerdere punten op deze N72 ‘t geval. De slamlaag is vaak los gekomen en maakt zo ‘t fietspad zeer oneffen, dit los van de plaatselijke beschadigingen in de asfalt.


Meylandlaan-route

Zeer veel fietsers die van het fietspad “regionaal landschap” komen (tss knooppunt 304-311, lokaal “‘t Route genoemd”) en die afrijden op deze plaats die blijven vaak links van de weg rijden (richting Z-O, Zonhoven als ‘t ware) om zo naar het Kasteel Meylandt te rijden (toeristische trekpleister). Van Km-paal 8.1 tot 8.5 zou een dubbelrichtingsfietspad hier soelaas kunnen bieden. Men doet dit om niet 1 of 2 keer de drukke N72 (Graaf de Theuxlaan / Meylandtlaan) te moeten oversteken.


Inakker-St-Hubertusstraat

Op dit punt in Zolder centrum, (Inakker – St-Hubertusstraat) ligt ‘t pleintje ‘t Bergske waar 1 v/d 3 kleuter-/lagere scholen (Dalton School) van Zolder centrum gelegen is. Hier mag op deze straat “Inakker” nog steeds 50 km/u gereden worden, ondanks ‘t feit dat hier het fietspad (dat langs weerszijde van de Inakker gelegen is) gewoonweg gestopt is en de fietsers zich een plaats moeten zoeken tussen de motorvoertuigen. De snelheidsbeperking naar 30 km/u die begint pas enkele honderden meters verder, voorbij dit kruispunt. Indien het gemeentebestuur (wegens toch 3 scholen in het centrum van Zolder), nu eens zou beslissen om vanaf ‘t kruispunt “Inakker – St-Hubertusstraat” niet alleen zone 30 , maar direct “fietserszone” van te maken (en dit ook rondom de kerk in ‘t gehele centrum te doen) dan zou dit een merkelijke vooruitgang betekenen voor de zwakke weggebruiker. Een ingreep die op enkele verkeersborden en wat verf na één van de meest goedkope projecten v/d gemeente zou kunnen zijn. Elders neemt men zulke maatregelen reeds als er 1 kleuter-/basisschool in de omgeving ligt, hier zijn ‘t er zoals gezegd (jawel) 3 ! Er is een lokale afdeling van de fietsersbond “fietsenvanHtoZ” die bereid is om hier samen met de gemeente aan te werken.


Inakker

De rand van de weg ‘verspringt’ enkele malen plots en er is geen fietspad, waardoor je als fietser het risico loopt plots de pas te worden afgesneden door passerende auto’s. Rijbaan is ook vrij smal wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt.


Ringlaan

Zebrapad is hier een probleem, in combinatie met in/uitrit Rusthuis. bejaarden met rollator/rolstoel moeten soms op fietspad wachten tot wagen(s) de uitrit vrij gemaakt hebben Wagens staan soms met neus op fietspad, wegens slecht zicht (zijde rotonde Molenstraat).


Kerkenbosstraat

In Kerkenbosstraat staan quasi permanent 2 wagens geparkeerd op de fietssuggestiestrook en dit pal ter hoogte van een wegversmalling. De fietser wordt in principe aan de buitenkant van de inrichting geleid maar kan dit niet of moeilijk doen vanwege de geparkeerde voertuigen. Fietsers op deze scholenfietsroute worden gedwongen in conflict te komen met voertuigen in de wegversmalling.

Deel Dit Artikel