SFC schoolvoorbeeld van fietsbeleid

Het Sint-Franciscus college is voor de Fietsersbond een mooi voorbeeld van een doordacht fietsbeleid. Talloze scholieren komen met de fiets en dit aantal neemt jaar na jaar toe. De fietsenstallingen geraken zelfs stilaan vol. Ook voor interne verplaatsingen zoals naar de Veen gebruiken de leerlingen meer en meer de fietsen van SFC. Hierover later meer. De Fietsersbond werkt samen met het SFC aan een toekomstgericht fietsbeleid.