Dossier: Ubbelstraat – Hofeinde (Boekt)

2 Min Leestijd
Opgelet: dit zijn voorstellen en evaluaties vanuit de Fietsersbond waar grondig over nagedacht is. Deze kunnen verder met de gemeente en andere belanghebbenden besproken worden.

Probleemstelling

Fietsers  (vooral scholieren) die vanaf de N72 (Heikant, Meylandtlaan) de Ubbelstraat (richting Boekt) inrijden, maar die naar zuidelijke richting de Hofeinde-straat moeten inrijden blijven in de praktijk links (tegen ’t verkeer in) op ’t smalle enkel-richting-fietspad rijden tot aan de Hofeinde om daar links af te draaien (al dan niet de automobilist hinderend die vanuit deze Hofeindestraat komt en de Ubbelstraat wil oprijden.  Dit is een reëel gevaar, omdat deze fietsers niet alleen een risico vormen voor zichzelf, maar ook voor fietsers die uit Westelijke richting komen en naar de N72 toe rijden.

Voorstel van de fietsersbond

(aan onze gemeentelijke mobiliteitsdienst) om tot een veiligere situatie te komen zie je op deze kaart uitgetekend. Namelijk, verleng eenvoudigweg ’t eerste stukje dubbelzijde fietspad (zuidkant Ubbelstraat) – +/- 40 m – tot in de “Hofeinde”. (Oranje gekleurd op deze luchtfoto). Laat m.a.w. dit dubbel-richting fietspad “de hoek om” doorlopen tot aan ’t elektriciteit kastje en daar dan ’n fietsoversteek voorzien. Vooral voor “schoolgaande jeugd” zou deze uitbreiding een veel veiligere situatie creëren. Ook de kosten van deze ingreep zijn zeer beperkt omdat er – ons inzien – géén onteigeningen hiervoor dienen te gebeuren.

Deel Dit Artikel