Primeur voor Bolderberg : de eerste schoolstraat in Heusden-Zolder !

Kluisstraat wordt een schoolstraat !

Door uitbreiding van de wachtruimtes aan de schoolpoorten zouden ouders de vereiste afstand kunnen respecteren. Eenvoudige ingrepen op de parking aan de voetbalterreinen en aan de Witte Zaal maken dit mogelijk. Samen met eenrichtingsverkeer in de Kluisstraat zou op die wijze een schoolomgeving gecreëerd worden waarbij voetgangers en fietsers een hoofdrol spelen. School, politie en gemeente reageerden positief op het voorstel maar gingen zelfs een stapje verder : Kluisstraat wordt een schoolstraat !

Een veilige voetgangers- en fietszone

De afspraak werd gemaakt dat de heropstart van VBS Bolderberg zal gepaard gaan met de tijdelijke maatregel die de Kluisstraat bij schooleinde omvormt tot een schoolstraat. Vanaf 15u00 tot 15u30 en op woensdagen vanaf 12u00 tot 12u30 wordt aan ouders met de auto gevraagd niet verder te rijden dan de toegang tot de grasparking. De ontsluiting van lokale bewoners vindt plaats via L. Hoelenstraat. Het resultaat van de ingreep, die rekent op gezonde burgerzin, is dat aan de schoolpoorten een veilige voetgangers- en fietszone ontstaat met meer dan voldoende ruimte om de onderlinge afstand te bewaren.

Voor de fietsersbond is dit een logische stap

Wandelen én fietsen wordt gestimuleerd en Koning Auto wordt voor de schoolpoort geweerd. Een eerste evaluatie toonde aan dat er, ondanks het regenachtige weer meer fietsers de woon-schoolverplaatsing maakten. In de schoolstraat ontstonden meer (veilige) sociale contacten tussen ouders. De fietsersbond Heusden-Zolder is er van overtuigd dat het concept schoolstraat ook aan andere schoolpoorten kan toegepast worden en zal dit alleszins stimuleren.

Wil je meer informatie over dit project? Contacteer ons via heusden-zolder@fietsersbond.be

Auto’s moeten parkeren op de grasparking.
Leerlingen werden verdeeld over meerdere toegangen, hier een tijdelijke fietsenstalling voor de leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar.
Fietsenstalling enkel voor 1ste, 2de en 6de leerjaar.
Een veilige voetgangers- en fietszone.

Update:

Vrije basisschool Bolderberg: 1ste schooldag = vanochtend Schoolstraat groot succes.

Bolderberg heeft nu officieel een schoolstraat

Deel Dit Artikel