Primeur voor Bolderberg : de eerste schoolstraat in Heusden-Zolder !

Na een lange coronasluiting van de scholen vond een gefaseerde heropstart plaats. Met het vooruitzicht dat alle klassen van Vrije Basisschool Bolderberg de lessen zouden hervatten en gezien de maatregelen van afstand houden van toepassing blijven legde de fietsersbond Heusden-Zolder een voorstel op tafel.

Kluisstraat wordt een schoolstraat !

Door uitbreiding van de wachtruimtes aan de schoolpoorten zouden ouders de vereiste afstand kunnen respecteren. Eenvoudige ingrepen op de parking aan de voetbalterreinen en aan de Witte Zaal maken dit mogelijk. Samen met eenrichtingsverkeer in de Kluisstraat zou op die wijze een schoolomgeving gecreëerd worden waarbij voetgangers en fietsers een hoofdrol spelen. School, politie en gemeente reageerden positief op het voorstel maar gingen zelfs een stapje verder : Kluisstraat wordt een schoolstraat !

Een veilige voetgangers- en fietszone

De afspraak werd gemaakt dat de heropstart van VBS Bolderberg zal gepaard gaan met de tijdelijke maatregel die de Kluisstraat bij schooleinde omvormt tot een schoolstraat. Vanaf 15u00 tot 15u30 en op woensdagen vanaf 12u00 tot 12u30 wordt aan ouders met de auto gevraagd niet verder te rijden dan de toegang tot de grasparking. De ontsluiting van lokale bewoners vindt plaats via L. Hoelenstraat. Het resultaat van de ingreep, die rekent op gezonde burgerzin, is dat aan de schoolpoorten een veilige voetgangers- en fietszone ontstaat met meer dan voldoende ruimte om de onderlinge afstand te bewaren.

Voor de fietsersbond is dit een logische stap

Wandelen én fietsen wordt gestimuleerd en Koning Auto wordt voor de schoolpoort geweerd. Een eerste evaluatie toonde aan dat er, ondanks het regenachtige weer meer fietsers de woon-schoolverplaatsing maakten. In de schoolstraat ontstonden meer (veilige) sociale contacten tussen ouders. De fietsersbond Heusden-Zolder is er van overtuigd dat het concept schoolstraat ook aan andere schoolpoorten kan toegepast worden en zal dit alleszins stimuleren.

Wil je meer informatie over dit project? Contacteer ons via heusden-zolder@fietsersbond.be

Auto’s moeten parkeren op de grasparking.
Leerlingen werden verdeeld over meerdere toegangen, hier een tijdelijke fietsenstalling voor de leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar.
Fietsenstalling enkel voor 1ste, 2de en 6de leerjaar.
Een veilige voetgangers- en fietszone.

Update:

Vrije basisschool Bolderberg: 1ste schooldag = vanochtend Schoolstraat groot succes.

Bolderberg heeft nu officieel een schoolstraat

Gerelateerd

Fietsersbond bezoekt fietspaden in Zeeland

De Fietsersbonden Heusden-Zolder en Zonhoven zijn met de firma Ecobeton uit Sint-Truiden de modulaire fietspaden gaan testen in Zeeland.

Door Zolder Centrum rijden is tijdverlies

De Fietsersbond onderzocht hoe lang je er met de wagen over doet van het rond punt (Bloemelingen) tot aan de EGR/Spar (richting autostradebrug): via het centrum Pironlaan/Inakker of via de Bieststraat/Elf Novemberstraat.

Zomerfietstocht 2022 Fietsersbond

Zaterdag 23 Juli organiseerde de Fietsersbond haar 4de zomertocht. Met 65 deelnemers werd het een tocht van 30km langs de trage wegen en over de fietspaden.

Straten met een knip in Zolder

Naar aanleiding van de actie “Knip De Drij Dreven” ging de Fietsersbond op zoek naar voorbeelden van straten die sinds jaren geknipt zijn

Fietsersbond applaudisseert voor de fietsers

Op 3 juni is het Wereld-Fietsdag met daaraan gekoppeld Applausdag voor de fietsers.

Brandstof te duur? Verander van pomp!

Onder het motto “Brandstof te duur? Verander van pomp!” lanceert de Fietsersbond een ludieke video. Het leven wordt steeds duurder. Ook de prijs aan de pomp stijgt fors. Met de fiets kan je dus heel wat besparen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Vanaf nu kan je 3-maandelijks fietsnieuws en inspiratie ontvangen in je mailbox! Hoe werkt het? Vul hieronder je mailadres in en klik op "inschrijven". Wij zorgen voor de rest!

Fietsersbond Heusden-Zolder verbindt zich ertoe uw e-mailadres uitsluitend voor de bovenvermelde doeleinden te gebruiken. Het zal in geen geval gebruikt worden voor politieke, commerciële of andere doeleinden.