Fietsersbond: een van de actiefste van Vlaanderen

De Fietsersbond wordt door de koepelvereniging jaarlijks gequoteerd en ontvangt hiervoor een beperkte subsidie. Elementen hierbij zijn aantal overlegmomenten (intern en extern), deelname aan commissies, publieke acties, persmomenten en artikelen, samenwerkingsverbanden, website en sociale media, aantal leden in HZ en meer. Nu blijkt dat ze de 7de plaats innemen op 70 na steden als Gent, Antwerpen, Leuven, Mechelen, Halle en Sint-Truiden. Zij voelen zich als organisatie best trots op dit resultaat.

Met deze kracht en kennis kan onze gemeente heel wat verwezenlijken. Daarom is het voor hun bijna vanzelfsprekend dat ze bij elk fietsgerelateerd project van in de beginfase betrokken worden en kunnen deelnemen aan overleg. De dienst mobiliteit is pas versterkt met een mobiliteitsexpert en de schepen staat hiervoor open. De laatste jaren zijn er al heel wat goede samenwerkingen geweest. Dit smaakt naar meer.

TAGGED:
Deel Dit Artikel