Grote Fietsenquête | Doe mee voor 31.07 en druk zo jouw stempel op het fietsbeleid!

Waarom neem jij de fiets? Wat is de reden dat jij de fiets aan de kant laat staan? Wat vind jij van technologie en fietsen?

Wij zijn benieuwd naar jouw motivatie en hindernissen om de fiets te nemen, neem daarom deel aan deze enquête!

Klik hier om deel te nemen aan deze enquête

Context: De vragenlijst kadert in het BITS-project (Bicycles and Intelligent Transport Systems). Het doel daarvan is om de CO2-uitstoot met 9 % te verminderen en het fietsgebruik binnen de doelgroepen met 10 % te laten toenemen. De vragenlijst leert beleidsmakers meer over fietsgebruik (en keuze voor andere transportvormen), over motivaties en barrières om de fiets te nemen en mensen hun percepties tegenover ITS (intelligente transportsystemen).

Gerelateerde artikels