Gemeente reageert op stoepparkeerders St-Maartenlaan

Situatie September 2020

Stoepparkeerders blokkeren de doorgang voor ouders met kinderen en minder mobielen. Hier werd toen melding van gemaakt via de internetgazetten: (nieuws heusden-zolder) – (internetgazet heusden-zolder) Lees verder onder de foto’s.

Gemeente koos voor een infrastructurele oplossing

Gemeente, fietsersbond en raad voor toegankelijkheid zochten samen naar een oplossing. Om niet afhankelijk te zijn van handhaving en toezicht koos de gemeente voor een infrastructurele oplossing. Die werd gevonden in het afbakenen van de stoep hetgeen een duurzaam en efficiënt resultaat blijkt.

De fietsersbond hoopt dat deze positieve ingreep een aanzet is voor het herbekijken van de hele schoolzone incl. Pastoor Paquaylaan in de vorm van een schoolstraat. Zij wil in het kader van het gemeentelijk scholenplan hier graag aan meewerken.