Laad- en loszones winkelcentrum Koolmijnlaan-cité

De fietsersbond Heusden-Zolder is tevreden met de uitvoering van de 3 voorziene laad- en loszones in winkelcentrum Koolmijnlaan-cité.

Laden en lossen zonder problemen ?

De dagelijkse laad- en losactiviteiten op de rijbaan veroorzaakten jarenlang fileleed, frustratie en vooral gevaar voor de fietser. Ongeduldige bestuurders gebruikten namelijk soms het fietspad om de vrachtwagens te passeren. Het laden en lossen gebeurden regelmatig op het fietspad. Verspreid over het handelscentrum kan de bevoorrading nu plaatsvinden op verkeersveilige plaatsen, prima oplossing dus als het parkeerverbod tenminste wordt nageleefd…

Sinds de ingebruikname stellen wij echter vast dat personenwagens er regelmatig onterecht parkeren. De laad- en losactiviteiten vinden hierdoor weer plaats op de rijbaan of het fietspad met alle gevolgen van dien. Er staat nochtans een bord “verboden parkeren” maar deze is niet duidelijk genoeg of men negeert het verbod.

E1 parkeerverbodsbord met een GXa – Begin van de reglementering – verkeersbord.

Enkele verbeteringsvoorstellen

-> E1-logo’s op de zones (grond).
-> RVV E07 + tekstregels bord (enkel laden en lossen) aanbrengen.
-> Kleurenthermoplast om deze zone te onderscheiden van andere parkeerplaatsen.
-> Een tweede E1 met GXb bord (Einde van de reglementering) voor een juiste afbakening.
-> Handhaving door de politie is essentieel.

Oproep

De Fietsersbond is erg tevreden met deze nieuwe laad- en loszones maar er zijn nog een aantal verbeteringen mogelijk.

Wij vragen daarom aan de gemeente (voor zover dat al niet op de planning stond) om de signalisatie verder te verbeteren en om controles uit te oefenen. Aan de foutparkeerders verzoeken wij om gebruik te maken van de vele reguliere parkeerplaatsen of nog beter: winkelhier, pak je fiets!

Vroeger en nu

Vroeger lossen op de rijbaan.
Dezelfde vrachtwagen maar ditmaal op de loszone.
Vroeger lossen op het fietspad.
Nu lossen op de loszone maar dan moet er wel goed ingeparkeerd worden…

Update

281220: De gemeente heeft nu een 2de verplaatsbaar E1 bord met “einde van de reglementering” geplaatst.
281220: Zelfs met 2 E1 borden wordt er nog steeds geparkeerd…
291220: Vrachtwagen is op de weg aan het lossen terwijl de loszone niet gebruikt wordt.
040121: Vrachtwagen lost op de weg terwijl de loszone leeg is.
090121: helft van het fietspad wordt geblokkeerd, de loszone tegenover Vangrootloon en langs de Hema was vrij.
180121: Stoep wordt gebruikt om te lossen, loszone was leeg.
050221: 2 van de 3 zones zijn nu voorzien van extra RVV E07 laden en lossen bord, het tweede mobiele E1 bord (einde reglementering) is terug verwijderd. Er wordt nog steeds geparkeerd op deze zones.
110221: zowel fietspad, parkeerplaats en stoep worden geblokkeerd, loszone vooraan was leeg.
270221: bron: nieuws heusden-zolder.
050321: Vrachtwagen stond half op het fietspad omdat de loszone door wagens was bezet.
050321: bron: nieuws heusden-zolder. Volgens reacties op facebook stond er een personenwagen geparkeerd op de loszone toen de vrachtwagen aankwam.
250321: bron internetgazet – (foto Eric Lefèbvre)
080421: er is een extra GVIIc bord voorzien (Dit verkeersbord is een aanvulling op een parkeerbord.
In dit geval een bepaalde tijdsduur.)
210421: Het verkeersbord werd weer aangepast, ditmaal werd het E1 bord vervangen door een E9c bord – Parkeren uitsluitend lichte vrachtwagens en vrachtwagens.
120521: Duidelijker kan het niet en toch wordt het parkeerverbod dagelijks genegeerd.
270521: Wie niet horen wil moet voelen. Bron: internetgazet
270721: loszone is leeg terwijl vrachtwagen zich voor de winkel plaatst om te lossen.
270721: lange rij auto’s aan het aanschuiven, de chauffeur werd hierover aangesproken maar weigerde zijn vrachtwagen te verplaatsen.
210622: er is extra gele markering aangebracht.

Meer info over de aangebrachte markering hier: Heusden-Cité gaat voor verkeersveiligheid

Gerelateerd

Procedure fietsen in groep

Fietsen in schoolverband biedt tal van voordelen voor zowel leerlingen als de gemeenschap in zijn geheel. Het is een duurzame manier van vervoer die niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van jongeren. Door te kiezen voor de fiets in plaats van de auto, wordt er minder CO2-uitstoot geproduceerd en wordt er bijgedragen aan een schonere en gezondere omgeving.

Fietsersbond neemt deel aan campagne Mooimakers

De zwerfvuilcampagne MOOIMAKERS van Limburg.net is voor de fietsersbond de geschikte gelegenheid om bij te dragen aan een proper straatbeeld.

Fietsersbond bezoekt fietspaden in Zeeland

De Fietsersbonden Heusden-Zolder en Zonhoven zijn met de firma Ecobeton uit Sint-Truiden de modulaire fietspaden gaan testen in Zeeland.