Kick-off Fietsersbond Heusden-Zolder

Onder grote belangstelling is vanvond in De Kring de Fietsersbond Heusden-Zolder opgericht.
Er tekenden onder meer delegaties van verschillende dorpsraden maar ook van politieke partijen present.
Na de verwelkoming door dorpsraadvoorzitter Julien Maebe en de inleiding door initiatiefnemer Paul Coolen, gaf Sarah Beurms van de Fietsersbond Vlaanderen een uiteenzetting over het opzet en de werking van de organisatie, waarvan Heusden-Zolder de 84ste afdeling wordt.

De Fietsersbond houdt zich bezig met lobbywerk en werkt volgens het STOP-principe waarbij verplaatsingen eerst te voet worden gedaan, dan met de fiets, vervolgens het openbaar vervoer en als het niet anders kan met de auto. De Fietsersbond bepleit de inrichting van fietsstraten, aangepaste verkeerslichten, fietsstallingen, bovenlokale functionele fietsroutenetwerken, fietssnelwegen,

Plaatselijk werk
De lokale afdelingen zijn de basis omdat zij fietsers verenigen en een stem geven, het mobiliteitsbeleid sterk lokaal bepaald wordt en ze kunnen inspelen op problemen en behoeften. Daarvoor kunnen ze aankloppen bij de lokale politici, de politie, ambtenaren en zetelen in adviesraden, ze zetten acties en evenementen op en doen er de communicatie over.

Zo staat op 21 maart weer de nationale applausdag op het programma, ondertussen zal op 11 februari de lokale stuurgroep geïnstalleerd worden. Met het oog daarop bracht Paul Coolen vanavond de aanwezigen rond de tafel om zo ideeën uit te wisselen en een stuurgroep samen te stellen. De eerste fietskoekjes die Johan Snyders van El Parachutero had gebakken werden symbolisch overhandigd aan de eerste ‘fietsers van de week’, Giuseppe Carollo en Thérèse Colemont.

Deel Dit Artikel