Fietsersbond werkt met SFC rond verkeersveiligheid

De hele week organiseert het Sint-Franciscuscollege samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) activiteiten in het kader van haar verkeersweek. Dit jaar staan ‘risico’s en ongevallen op de schoolroute‘ centraal.

Naar jaarlijkse gewoonte ondersteunt de fietsersbond de educatieve week met de begeleiding van een verkeerseducatieve route. 4 leden van de fietsvereniging gaan elk met een groep eerstejaarsstudenten op pad in de onmiddellijke omgeving van het college. Daarbij krijgen de leerlingen een toelichting van de verkeerssituatie op de 4 kruispunten rond de schoolsite.

Zo krijgen 225 scholieren een inzicht in de risico’s van het verkeer om ongevallen te voorkomen.

Deel Dit Artikel