Verkeersvoorstellen

Fietsdossier: Zolderseweg – Schootstraat

Probleemomschrijving https://youtu.be/ULnfWDa7mKg Verkeersdoorstroming Onderstaand diagram toont het verloop van verkeer op 26 oktober 2020 omstreeks 16u00. In een tijdspanne van een half uur passeerden 499 voertuigen. De meeste verplaatsingen van gemotoriseerd verkeer zijn tussen de Zolder-centrum...