Verkeersvoorstellen

Dossier: uitbreiding verlichting fietspad/trage weg

De op- en afritten van deze regionale fietsroute zijn reeds verlicht. De verbinding tussen N72 (Graaf de Theuxlaan) en de Schootstraat is helaas gedeeltelijk verlicht.

Beveiligd: Dossier: Lagere School de Brug en Kleuterschool de Toverfluit, Heusden

In Heusden Dorp ligt de Vrije Basisschool met heel wat verkeersdrukte. Er is de grote parking vlakbij de school met een veilige oversteek (verkeerslichten). De Fietsersbond heeft samen met verschillende partners een voorstel uitgewerkt met meer aandacht voor de fietser en voetganger. Dit houdt een veilige fietsroute in van...

Beveiligd: Dossier: omgeving scholen Berkenbos

Berkenbos omvat 4 scholen: SFC, de VLS Berkenbos, kleuterschool de Pagadder en de lagere school de Schans. Daarnaast is er het SFZ, Ons Huis, Berkenheim, de Sporthal en de Droomboom. Heel wat mobiliteit dus in deze omgeving. Dit verdient alle aandacht in het kader van het Scholenplan. De Fietsersbond...

Beveiligd: Dossier: Muitenberg winkelcentrum, Heusden Cité

Hier liggen de winkels Lidl, ToyChamp, Eldi, Action en de Basic Fit. Dit genereert heel wat verkeer waarbij de fietser en voetganger te weinig aandacht krijgt. Het autoverkeer verloopt daarbij vrij chaotisch. De Fietsersbond doet hierbij een voorstel om de mobiliteit in goede banen te leiden, meer ruimte te...

Dossier: Ubbelstraat – Hofeinde (Boekt)

Probleemstelling Fietsers  (vooral scholieren) die vanaf de N72 (Heikant, Meylandtlaan) de Ubbelstraat (richting Boekt) inrijden, maar die naar zuidelijke richting de Hofeinde-straat moeten inrijden blijven in de praktijk links (tegen ’t verkeer in) op ’t smalle enkel-richting-fietspad rijden tot aan de Hofeinde om daar links af te draaien (al dan...

Dossier : N72 (Vogelsancklaan, Meylandtlaan, Graaf de Theuxlaan en Beringersteenweg) Zolder.

HBVL - Dinsdag 6 december 2022  “Wegen en Verkeer bestudeert de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Meylandtlaan (N72), in een eerste fase tussen de Onze-Lieve-Vrouwstraat en G. Gezellelaan. Kostprijs: 500.000 euro”.  Voorstellen fietsersbond Omdat dit deel volgens AWV slechts de aanzet is (een eerste fase… ) tot een volledige aanpak van de N72 in...