Straatvinken 2020

 

Alle resultaten in een overzichtelijke tabel dankzij Danny onze verkeersdeskundige (lid van de fietsersbond)

Zo registreerden ze alle bewegingen in Zolderseweg, Boekterheide, OLV-straat, Ubbelstraat, Heuvelstraat, Veldstraat, Bavostraat, Irislaan en Padbroekweg. Doel van de telling is te weten te komen hoe (on)gezond het wel is in onze straten. De fietsersbond wil met de telgegevens een jaarlijkse check up doen hoe het verkeer evolueert.

De fiets was prominent aanwezig in Zolderseweg, Heuvelstraat en Irislaan. In OLV-straat en Boekterheide passeerde het minst aantal fietsers. Koning auto bleek terug na even te zijn weggeweest maar de fiets maakte toch 8% uit van alle vervoermiddelen. Bavostraat en Irislaan waren procentueel de drukste fietsstraten. In sluipweg Padbroekweg zullen de 134 geregistreerde voertuigen een andere weg moeten vinden na de knip die Beringen binnenkort gaat uitvoeren.

Besluit

» Meest aantal fietsers in Zolderseweg (58), Heuvelstraat (38) en Irislaan (31)
» Aandeel van de fietser is procentueel het hoogst in Irislaan : 38%
» Boekterheide en OLV-straat met 3% laagst aantal fietsers
» Als vervoersmodus zijn vrachtwagen, bus en voetganger minst geregistreerd
» Koning auto regeert (terug)
» Aandeel vervoersmodus fiets bedraagt 8%
» Zolderseweg en Boekterheide : dit is covid-19 verkeer, m.a.w. in normale omstandigheden veel meer verkeer
» Irislaan, Bavostraat en Kerkenbosstraat blijken, tijdens de telperiode de rustigste straten met – minder dan 100 bewegingen op een uur
» Zolderseweg, Boekterheide en Heuvelstraat zijn als verzamel- en verbindingswegen drukker gebruikt met gemiddeld 510 bewegingen
» Gewestweg OLV-straat is de drukste weg met de minste fietsers
» Ubbelstraat, Veldstraat en Padbroekweg telden 172 bewegingen en lijken een tussencategorie
» Meest fietsverkeer in meest rustige straten Irislaan en Bavostraat : 32 % fietsers ! – Nochtans geen fietspad aanwezig
» Minst fietsverkeer in drukste straten OLV-straat en Boekterheide : 3%
» Padbroekweg : 134 voertuigen zullen na de knip een andere route moeten volgen -Liefst niet voor de schoolpoort in Everselkiezel

 

Deel Dit Artikel