Zomerfietstocht 2022 Fietsersbond

Als je weet dat meer dan 50% van alle autoverkeer lokaal is hebben we nog een hele weg te gaan. Ook vormt zich stilaan een brede groep van sympathisanten “Vrienden van de Fietsersbond”. Wil je zelf aansluiten? Klik dan op:https://fietsenvanhtotz.be/word-vriend-van-onze-club/

Brief aan de burgemeester

Beste Burgemeester,

Beste Mario,

Eerst en vooral zijn wij blij dat u aanwezig bent tijdens onze 4de zomertocht van de Fietsersbond. U heeft er zelfs naar verluidt speciaal de nodige tijd voor vrij gemaakt. Bedankt hiervoor.

De Fietsersbond is opgericht in februari 2019. Onze stuurgroep bestaat intussen uit 17 leden verspreid over onze gemeente, onze kring “Vrienden van de Fietsersbond” omvat meer dan 60 leden, onze Nieuwsbrief heeft 115 abonnees, we hebben al 110 fietsers van de week genomineerd, onze media mogen er zijn. We hebben dus een stevige werking uitgebouwd en gaan verder deze fietsweg op.

Ondertussen hebben we intern frequent overlegd en ook gemeld. We hebben veelvuldige besprekingen gehad met de gemeentelijke diensten waaronder de mobiliteitsambtenaar. Hopelijk wordt er binnenkort een opvolger voor Yuri benoemd.

De laatste jaren merken we geleidelijk aan meer en meer gemeentelijke inzet op onze fietsinfrastructuur. Denken we maar aan de Terlaemenlaan, de Everselkiezel, de Fietsstraten in Zolder en Heusden, het Groen Hart voor Zolder met de geknipte Dekenstraat en de paden, de Trage Wegen die stilaan verder worden opgewaardeerd. Binnenkort krijgen we op publieke plaatsen fietsenstallingen waar we zelf aan hebben mogen meewerken. Waarschijnlijk vergeet ik nog een en ander.

Toch hebben is er nog een grote uitdaging: het lokaal autoverkeer namelijk de korte functionele ritjes naar de winkel, de vergadering, vrienden en familie. Binnen de Fietsersbond hebben we een analyse gemaakt in onze gemeente: We weten dat meer dan de helft van alle autoritten lokaal is en hebben een schatting gemaakt van het aantal kilometers.

Als we aannemen dat ongeveer 1/5 van de gereden kilometers lokaal is komen we per jaar uit op een ontzagwekkend getal bijna 50 miljoen km (vijftig miljoen kilometer) of 125x keer naar de maan, 3,4 miljoen L brandstof of bijna 70.000 tankbeurten van 50 l. Het kost onze burgers in totaal 20 miljoen € of 1200 €/wagen. Stel je eens voor dat de burger dit geld aan een zinvoller doel zou besteden.

Dit zijn toch cijfers waar we opkijken. We hebben de laatste tijd ook gezien wat de klimaatverandering teweeg brengt: hittegolven, waterbommen, mislukte oogsten.

Hier hebben we nu wel echt de kans om voor het klimaat, de portemonnee van de burger en de gezondheid een enorme stap vooruit te zetten. We baseren ons daarbij op het STOP-principe: eerst stappen, dan trappen, openbaar vervoer en tenslotte de personenwagen.

Hoe pakken we dit aan? Wel, door verder samen te werken: de gemeente, de fietsersbond en alle andere partners. Door de infrastructuur verder te verbeteren. We zien wat er in de steden gaande is op gebied van mobiliteit: de voetgangers en fietsers nemen stilaan de binnensteden weer in.

Wat kunnen we nog doen? Wel, door zelf het goede voorbeeld geven! Elke burger kan hieraan mee helpen door meer de fiets te nemen. De gemeente moet hierin het voortouw nemen. Denken we maar aan de gemeenteraad, de vele vergaderingen in het gemeentehuis en elders, de talloze dagelijkse verplaatsingen van het gemeentepersoneel.

We hopen, beste burgemeester, beste Mario, ook vandaag een aanzet te geven om voluit voor het STOP-principe te gaan: goed voor het klimaat, de portemonnee en de gezondheid.

Gevolgen van autoritten over korte afstand in Heusden-Zolder 

Versie 22juli22 

Inleiding: 

Onze gemeente wordt dagelijks overspoeld door lokaal autoverkeer. Meer dan de helft van alle ritten zijn over korte afstanden (<5km). We gaan er van uit dan ongeveer 1/5 van alle autokilometers lokaal zijn. Onderaan trachten wij vanuit de Fietsersbond hier klaarheid in te brengen. 

Uit onze analyse blijkt dat enkel voor de korte afstanden in onze gemeente per jaar bijna 50 miljoen km gereden wordt en  3,4 miljoen L benzine verbruikt wordt. De kostprijs (incl. onderhoud…) bedraagt 20 miljoen € of 1200 €/wagen. Dit zijn ontstellende cijfers.  

Naast deze belangrijke kost heeft dit ook zware gevolgen voor het klimaat, de verkeersveiligheid en de gezondheid. Switch van auto naar fiets maakt het leven in onze gemeente aangenamer: mooiere pleinen (minder auto’s), minder lawaai en meer levenskwaliteit. 

In de convenant voor Klimaat en Energie 2030 staat: de gemeente engageert zich tot concrete maatregelen om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2030 met minstens 40% te doen dalen. Er is het doel om 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner aan te leggen vanaf 2021 t.e.m. 2030. 

Klimaatplan: “Daarnaast willen we werk maken van een ambitieus fiets- en wandelbeleid, waarbij we fors inzetten op een mobiliteitsplan gestoeld op het STOP-principe en op de aanleg van nieuwe fietspaden.” 

Fietsen over korte afstanden is dus een belangrijke oplossing waarbij de gemeente (beleid en diensten) en de burgers het goed voorbeeld kunnen geven. Daarnaast zijn er natuurlijk de noodzakelijke investeringen in fietsinfrastructuur. 

Analyse gereden km en brandstofgebruik per jaar in HZ 

Cijfers 2017 België 

 • 11,38 miljoen inwoners 
 • 5,8 miljoen personenwagens 
 • 84.000.000.000 km = 84 miljard km 
 • Gemiddeld 14.770 km/auto/jaar 

Cijfers 2017 Heusden-Zolder 

 • 33.000 inwoners 
 • 16.800 personenwagens (omgerekend vanuit België) 
 • 243.000.000 km/jaar (omgerekend vanuit België) 
 • = 632x naar de maan, 1,62x naar de zon 
 • (aarde – maan = 384.400 km, aarde – zon = 150 miljoen km) 
 • Gemiddeld per auto: 14.880 km/jaar 
 • Aantal tankbeurten 7l/100 km, 17.010.000 l = 340.200 tankbeurten (50 L) 
 • Uitgangspunt: 1/5 van alle gereden km zijn lokaal: 
 • 48.600.000 km = 126x naar de maan = 2.893 km/auto/jaar 
 • 3.402.000 l brandstof = 68.040 tankbeurten van 50l 
 • Reële kostprijs voor de korte ritten: 48.600.000 km x 0,417 € = 20.266.200 € 
 • = 1.206 €/wagen voor de korte ritten 

Besluit:  

fietsen i.p.v. autorijden voor lokaal verkeer is goed voor de gemeente Heusden-Zolder: 

 1. het klimaat (3,4 miljoen liter brandstof) 
 1. je portemonnee (20 miljoen € of 1.200 €/wagen) 
 1. je gezondheid (spreekt voor zich) 

Bron:

https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2022/kilometervergoeding-nieuw-bedrag-op-1-juli-2022

https://autocup.nl/geldzaken/wat-kost-een-auto-per-km/

TAGGED:
Deel Dit Artikel