Fietser van de week: Hans Zegers

Zijn vorige baas, voormalig minister voor Mobiliteit Ben Weyts, hield steevast een pleidooi om niet alleen te fietsen in het weekend maar ook tijdens de week. Hans is enorm tevreden dat hij nu zelf de daad bij het woord kan voeren.

Met zijn speed pedelec haalt hij weliswaar hoge snelheden, steeds houdt hij rekening met de aanwezigheid van de andere weggebruikers. Veiligheid boven alles!

“Een hele verademing”, volgens Hans. “Fietsen geeft je enorm gevoel van vrijheid en het stelt je in staat om twee maal per dag je hoofd leeg te maken. Bovendien ben ik even snel op mijn werk als wanneer ik zou kiezen voor de wagen. Het is trouwens een goede zaak dat elektrisch fietsen meer en meer wordt gekoppeld aan het sportief fietsen en dat het niet alleen maar iets is voor oudere mensen.”

Volgens Hans zouden nog veel meer mensen de mensen de fiets kunnen gebruiken voor het woon-werk verkeer, zeker nu het mooier weer is en de dagen langer zijn. Pas door het eens te proberen ervaren mensen pas welke voordelen fietsen naar het werk heeft.

Mensen weten vaak ook niet eens dat er heel wat fietsinfrastructuur aanwezig is om veilig te fietsen naar Hasselt. Hans heeft zelf twee voorkeursroutes: eentje door het groen voor als de zon schijnt, en eentje langs de Kempische Steenweg voor als het snel moet gaan. En eens in Hasselt is het mooi meegenomen dat de drukke verkeersaders allemaal ondertunneld zijn voor fietsers.

Hans is zelf grote pleitbezorger om ook in onze eigen gemeente meer mensen op de fiets te krijgen. “Het is alvast positief om te vernemen dat het gemeentebestuur binnenkort met een fietsbeleidsplan zal komen. Als gemeenteraadslid zal ik er echter voor zorgen dat het ambitieniveau van onze gemeente op dit vlak hoog genoeg ligt”.

Deel Dit Artikel