Fietsdossier: T-kruising Zolderseweg – Schootstraat

Het kruispunt Zolderseweg/Schootstraat is een gevaarlijk punt op een drukke scholenroute.

Ontbrekende oversteekplaatsen

Er is geen duidelijke oversteekplaats voor zowel fietser, voetganger als rolstoelgebruiker. De verwarring die hierdoor ontstaat zorgt voor gevaarlijke situaties.

Onderstaande video toont de huidige situatie aan

Verkeersdoorstroming

Onderstaand diagram toont het verloop van verkeer aan op 26 Oktober rond 16:00, er passeerden hier 499 voertuigen in 35 minuten tijd.

De grootste doorstroom aan gemotoriseerd verkeer was tussen de Zolderseweg en Heusden-Cité.

Tussen Zolder en Cité: 243 voertuigen

Tussen Zolder en centrum: 183 voertuigen

Tussen centrum en cité: 73 voertuigen

Telactie

De telactie van een uur op 14 mei toonde al aan dat de Zolderseweg een druk bezochte fietsroute is.

Te kort indraaiend vrachtverkeer

Bussen of vrachtwagens die van Zolder komen en rechtsaf richting Edward Staintonstraat inslaan draaien soms te kort in waardoor ze met het achterwiel op het fietspad terecht komen, door het ontbreken van een veiligheidsbeugel is er een risico dat de fietser onder het wiel van vrachtwagen of bus terecht komt.

Verbeteringsvoorstel

Huidige situatie
Voorstel aanpassing kruispunt

trottoiruitstulping

Het laterale verkeerseiland (trottoiruitstulping) maakt het verloop van de verkeersbewegingen duidelijker. Het verplicht de bestuurders afkomstig van het centrum om voorrang te verlenen aan fietsers die van Heusden-Cité komen en richting Zolder rijden. Het verplicht de rechts afslaande bestuurders die van Heusden-Cité komen om te vertragen. De fietsers die van Heusden-Cité komen kunnen nu het kruispunt richting Zolder ongehinderd oversteken.

Fietsoversteekplaats

Voorstel om 2 fietsoversteekplaatsen te voorzien voor fietsers die van Zolder komen en richting centrum rijden en fietsers die van Centrum komen en richting cité rijden.

Fietsbeugels

De huidige fietsbeugels kunnen eventueel vervangen worden door een enkele paaltjes op elke hoek wat voorkomt dat voertuigen te vroeg indraaien.

Zone 50

Voorstel om een zone 50 te maken van de Zolderseweg tot aan de aansluiting Sluisbamd, enkele gerichte snelheidscontroles kan een mentaliteitsverandering veroorzaken bij bestuurders die een overmatige snelheid halen.

Gerelateerde artikels