Meldingen

60. P. Paquaylaan, weerkerende steenslag op fietspad

weerkerende steenslag op fietspad door af- en aanrijdende vrachtwagens van vrachtwagenparking Mireille.

52. Jeugdlaan-Snelwegstraat, markering op wegdek is verdwenen

B17-markering op wegdek is verdwenen zowel in Jeugdlaan als in Snelwegstraat. Betreffend kruispunt is wegens de beperkte zichtbaarheid gekend als een onveilig kruispunt, zeker voor fietsers.

53. Jeugdlaan onder aan brug E314, plasvorming op fietspad.

In Jeugdlaan is onder aan de brug over E314 richting Boekt plasvorming die zich uitstrekt tot op het fietspad. Dit levert een gevaarlijke situatie op voor fietsers en bromfietsers die aan relatief...

51. Brugstraat: rotonde, reclamedoek leidt af.

Op 17/4/21 werd een groot reclamedoek aangebracht op de zijgevel van gebouw Brugstraat 2. De reclames op deze muur zorgen voor aandachtverlies van weggebruikers op de rotonde vermits ze de aandacht afleiden....

48. Brugstraat, autos parkeren op voetpad.

Voetgangers moeten bij schooleinde op fietspad stappen. Wat is de indeling van de openbare weg ? Is de stoep een parking ? Voertuigen staan permanent op het onderdeel van de openbare weg...

43. Sint-Jobstraat, bladeren op fietspad.

Opeenhoping van bladeren op het fietspad over een afstand van 50 meter. De eerste melding bij het AWV werd gedaan op 19 Maart. Reactie van het AWV op 24 Maart dat ze...

42. P. Paquaylaan, ontbrekende signalisatie

Probleem Werken op het fietspad zonder de vereiste signalisatie veroorzaakt een gevaarlijke situatie Opvolging 2 dagen na oproep opgetreden. Situatie nog niet volledig reglementair in orde. 270321: Werken zijn uitgevoerd.

41. G. Gezellelaan, parkeren op fietspad

Haaks parkeren veroorzaakt gevaar voor fietsers en voetgangers