Meldingen

68. Koolmijnlaan-sint barbaraplein, bermbegroeiing belemmert zicht op fietsers

Begroeiing aan de rechtkant is te hoog waardoor wagens die van het Sint-barbaraplein de koolmijnlaan oprijden de fietsers die van Zolder komen niet zien afkomen. Voor de opvolging van al onze meldingen kan...

67. Brugstraat, brandnetels en uitstekend betonblok

Onder de brug van de koolmijnlaan hangen brandnetels over het fietspad aan de rechterkant en steekt een betonblok uit aan de linkerkant Voor de opvolging van al onze meldingen kan u hier terecht:...

66. Westlaan, fietspad brokkelt af

Het fietspad ter hoogte van Lakkerij Vandereyt NV brokkelt af over een tiental meters. Dit veroorzaakt een gevaarlijke situatie voor de gebruikers van het fietspad.

65. Schootstraat-Zolderseweg, bermbegroeiing overwoekerd fietspad.

Het fietspad in Schootstraat is, ter hoogte van de aansluiting met Zolderseweg overwoekerd door bermbegroeiing. Het fietspad dat sowieso al te smal is op deze scholenfietsroute wordt zo nog smaller, gevaarlijker en...

64. Baken dat Schansstraat scheidt van Koerselsebaan is opnieuw stuk.

Baken dat Schansstraat scheidt van Koerselsebaan is opnieuw stuk. Eerste melding dateert van 03-12-2020. Gevaarlijke uitsteeksels voor fietsers en voetgangers. Hier kan best één of 2 amsterdammers gebruikt worden, rekening houdend met...

63. Handelszaak Mokka Lounge, fietsenstalling is onbruikbaar.

Handelszaak Mokka Lounge, Koolmijnlaan 143 verkreeg een gemeentelijke vergunning met voorwaarden tot bouw van een overkoepeling. De bestaande fietsenstalling zou door de aanvrager zelf moeten verplaatst worden. Agentschap Wegen & Verkeer wordt...

62. Speelhof, Aanwijzingsbord F45 (doodlopende straat) moet aangepast worden

Aanwijzingsbord F45 (doodlopende straat) moet aangepast worden tot een F45b (doorlopende straat) vermits voetgangers en fietsers aansluiting hebben met Butastraat

61. Grauwzustersstraat, verzakking fietspad

Op 10/9/2020 meldde de fietsersbond aan team mobiliteit dat ter hoogte van Grauwzustersstraat 13 verzakkingen in het fietspad waren opgetreden nadat er werken aan de nutsleidingen werden uitgevoerd. Op 11/9/2020 meldde specialist...