Nieuws

Vergadering op afstand

In deze vreemde Corona-tijden zit de Fietsersbond Heusden-Zolder toch niet stil en maakt gebruik van de hedendaagse technologiën zoals viedeo-conferencing om te vergaderen via het internet.
.
Verjaardagsbrief op de gemeenteraad.


Donderdag 20 februari 2020 | Ter gelegenheid van haar eerste verjaardag las de Fietsersbond Heusden-Zolder haar verjaardagsbrief voor op de gemeenteraad

De gemeenteraadsleden kregen een flesje kettingolie om de participatieve samenwerking met de Fietsersbond H/Z "GESMEERD" te laten verlopen. Mirthe gaf een verrassende monowiel demonstratie. .
De Fietsersbond besloot zijn verjaardagsbrief als volgt.
Laat onze 5 topprioriteiten alvast een leidraad zijn voor het gemeentelijk fietsbeleid van de volgende jaren:

  1. Stel een fietsbeleidsplan op.
  2. Verbeter de kwaliteit van de bestaande fietsinfrastructuur.
  3. Concretiseer het scholenplan en trek deze aanpak open naar sport-, jeugd- en andere vrijetijdsvoorzieningen.
  4. Voorzie voldoende en kwaliteitsvolle fietsenstallingen op de juiste plaats.
  5. Betrek ons, Fietsersbond Heusden-Zolder, bij structurele beleidskeuzes en infrastructuurprojecten. We beschikken over een waaier van kwaliteiten en veel expertise, die we graag GRATIS ter beschikking stellen .

Critical Mass-fietstocht Hasselt

Zondag 1 november 2019 | Ondanks het gure novemberweer hebben 3 moedige fietsers (Els, Fabienne en Paul) een uur lang regen en tegenwind getrotseerd van Heusden tot Hasselt om daar deel te nemen aan een zeer succesvolle en zelfs droge "Critical Mass-fietstocht" dwars door Hasselt.

De fietstocht werd georganiseerd door "Fietsfront Hasselt".
Met 250 deelnemers hebben ze gedurende 7 km de straten van Hasselt ingenomen om zo promotie te voeren voor het functioneel fietsen.


DTW 2019

Dag van de Trage Wegen 2019

Zondag 20 oktober 2019 | De 3 fietshelden (Mia, Paul, Gilbert) waaronder 1 begeleider (Gilbert) die 2u lang de volle regen trotseerden over een redelijk modderig parcours van 20 km met heel wat nieuwe ontdekkingen over onze Trage Wegen.
Gilbert was een prima gids!

“Dag van de Fiets”

22 september 2019, zondag: De Fietsersbonden van Heusden-Zolder, Zonhoven en Genk organiseerden samen hun eerste “Dag van de Fiets” waarbij een achtvormige lus kon gefietst worden via de 3 gemeenten. Ellen Haenen zorgde samen met een aantal vrijwilligers een stopplaats in Bolderberg (sporthal) waarbij de deelnemers een gezonde snack kregen en een fietsplaatje. Volgend jaar is iedereen weer welkom!


Zomerfietstocht voor de fietsers van Heusden-Zolder.

27 juli 2019, zaterdag: De Fietsersbond HZ organiseerde zijn eerste jaarlijkse zomerhappening met een fietstocht door de 7 kerkdorpen. Fons Caubergs en Danny Wendelen zorgden voor een goed verloop van deze mooie dag die startte met een stevige regenbui maar nadien vrij droog verliep. Volgend jaar zijn we er weer!


Inschrijvingsdag SFC

19 april 2019, zondag: de Fietsersbond had een infostand tijdens de inschrijvingsdag van het Sint Franciscuscollege. Elke ouder werd aangesproken over het fietsen naar school. Iedereen kreeg een fietsplaatje mee met als keuze: “Born to bike” of “Weer een fietser bij”. De reacties waren unaniem positief. De Fietsersbond wil zo het autoverkeer naar de scholen verminderen ten voordele van de fiets.

Kick-off Fietsersbond Heusden-Zolder

29 januari 2019, dinsdag: Onder grote belangstelling is vanvond in De Kring de Fietsersbond Heusden-Zolder opgericht.
Er tekenden onder meer delegaties van verschillende dorpsraden maar ook van politieke partijen present.
Na de verwelkoming door dorpsraadvoorzitter Julien Maebe en de inleiding door initiatiefnemer Paul Coolen, gaf Sarah Beurms van de Fietsersbond Vlaanderen een uiteenzetting over het opzet en de werking van de organisatie, waarvan Heusden-Zolder de 84ste afdeling wordt.

De Fietsersbond houdt zich bezig met lobbywerk en werkt volgens het STOP-principe waarbij verplaatsingen eerst te voet worden gedaan, dan met de fiets, vervolgens het openbaar vervoer en als het niet anders kan met de auto. De Fietsersbond bepleit de inrichting van fietsstraten, aangepaste verkeerslichten, fietsstallingen, bovenlokale functionele fietsroutenetwerken, fietssnelwegen,

Fietsersbond H-Z

Plaatselijk werk
De lokale afdelingen zijn de basis omdat zij fietsers verenigen en een stem geven, het mobiliteitsbeleid sterk lokaal bepaald wordt en ze kunnen inspelen op problemen en behoeften. Daarvoor kunnen ze aankloppen bij de lokale politici, de politie, ambtenaren en zetelen in adviesraden, ze zetten acties en evenementen op en doen er de communicatie over.

Zo staat op 21 maart weer de nationale applausdag op het programma, ondertussen zal op 11 februari de lokale stuurgroep geïnstalleerd worden. Met het oog daarop bracht Paul Coolen vanavond de aanwezigen rond de tafel om zo ideeën uit te wisselen en een stuurgroep samen te stellen. De eerste fietskoekjes die Johan Snyders van El Parachutero had gebakken werden symbolisch overhandigd aan de eerste 'fietsers van de week', Giuseppe Carollo en Thérèse Colemont.

Bron: Internetgazet heusden-zolder.eu